Beurtelings wandelen in Oostende

Professor dr. Theo Puldermans is hoogleraar Geografie aan de Universiteit Gent en vorig jaar deed zijn rapport over zandstormen nogal wat stof opwaaien.

Maar ook vorige maand zorgde een studie, waarbij hij pleitte voor het invoeren van het beurtelings wandelen op trottoirs, voor heel wat commotie. Tegenstanders bleken gewonnen te zijn voor het idee, terwijl voorstanders de studie met de grond gelijk maakten.

Theo Puldermans: “Het beurtelings wandelen zou er voor kunnen zorgen dat voetpaden drie keer minder snel verslijten en hierdoor minimaal een eeuw kunnen meegaan.”

De professor heeft nu met de stad Oostende een partner gevonden waardoor hij enkele proefprojecten mag opzetten. De volgende straten komen in aanmerking: Zandvoordedorpstraat, Stuiverstraat, Van Iseghemlaan en de Spalaan.

Het proefproject zal gedurende drie jaar lopen maar buurtbewoners moeten er zich wel van bewust zijn dat wie aan de verkeerde kant loopt effectief beboet zal worden. Enkel wie een bewonerskaart heeft zal een vrijstelling genieten aan zijn of haar kant.

Voor het zo ver is zullen buurtbewoners tijdens de wijkraden zelf kunnen beslissen of hun straat mee zal werken of niet.

Nog geen reacties.

Plaats een Reactie