Blauwe bruggen op lijst Irritant Erfgoed UNESCO

Sinds begin dit jaar heeft de UNESCO, naast de werelderfgoedlijst, ook een lijst met irritant erfgoed. Daarop staan bouwwerken die op architecturaal vlak waardeloos zijn en die tegelijkertijd wrevel opwekken bij de bevolking.

Na een bevraging door UNESCO bleek dat de Blauwe bruggen (Konterdambruggen, nvdr.) in de Tweebruggenstraat voor meer ergernis zorgen dan pakweg Anuna De Wever of een mug die de ganse nacht door de slaapkamer zoemt.

In tegenstelling tot de werelderfgoedlijst motiveert UNESCO bij deze niet het conserveren maar juist het zo spoedig mogelijk afbreken van de bouwwerken, en dit in het algemeen welzijn van de mensheid.

Volgens UNESCO zijn de Blauwe bruggen een historische fout van het verleden en zou er beter een alternatief gezocht worden? Eender wat, want erger dan deze bruggen is quasi onmogelijk.

UNESCO hoopt alvast dat het Oostendse stadsbestuur er snel werk van zal maken, al vraagt die laatste zich dan weer of UNESCO financieel wel over de brug zal komen.

Nog geen reacties.

Plaats een Reactie